Thông báo quyền riêng tư của MES

Ngày hiệu lực của thông báo quyền riêng tư này

Ngày 6 tháng 3 năm 2017

Giới thiệu

Thông báo quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân của khách hàng do MES JSC, các chi nhánh hoặc công ty con (MES) thu thập và sử dụng. MES đánh giá cao sự quan tâm bạn đã dành cho công ty, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi, www.mes.vn hoặc các kênh truyền thông liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang truyền thông xã hội của chúng tôi và/hoặc các kênh và blog (gọi chung là "Các Trang của MES"). Thông báo quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các dữ liệu cá nhân mà MES thu thập khi bạn tương tác với MES, chẳng hạn như khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ do MES cung cấp, mua sản phẩm hoặc dịch vụ của MES, đăng ký nhận bản tin, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng và khi bạn tương tác với MES với tư cách là khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, v.v.

Điều này bao gồm nhưng không giới hạn trong tất cả các thao tác thu thập trực tuyến và ngoại tuyến của tất cả các loại dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, một số thao tác thu thập từ các trang của MES bao gồm các loại dữ liệu có yêu cầu đặc biệt (ví dụ như thông tin y tế), vốn cần phải có một thông báo về quyền riêng tư khác. Bất kỳ khi nào và bất kỳ nơi nào trường hợp đó xảy ra, MES sẽ nêu rõ là thông báo quyền riêng tư liên quan khác với thông báo quyền riêng tư chung này.

Để tạo ra một cách tiếp cận toàn cầu về việc bảo vệ quyền riêng tư và cho phép truyền dữ liệu nội bộ giữa các công ty MES trên toàn cầu, MES đã thông qua Quy Định Ràng Buộc Doanh Nghiệp gọi là Quy Định Về Quyền Riêng Tư Của MES. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Quy Định Về Quyền Riêng Tư Của MES trên trang web quyền riêng tư của MES (www.mes.vn)

Vì sao chúng tôi yêu cầu bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi yêu cầu bạn chia sẽ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi vì những mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:

 • Mua các sản phẩm và dịch vụ của MES trên mạng;
 • Kích hoạt hoặc đăng ký các sản phẩm và dịch vụ nhất định hoặc nâng cao chức năng;
 • Nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của MES;
 • Tham gia vào các cộng đồng trực tuyến của MES, bao gồm các trang/kênh truyền thông xã hội và blog của chúng tôi;
 • Lưu giữ tùy chọn của bạn cho các tương tác và giao tiếp trong tương lai từ MES;
 • Giúp chúng tôi phát triển sản phẩm và dịch vụ, cũng như tạo ra các chiến dịch được thiết kế xoay quanh bạn, tối ưu hóa dịch vụ khách hàng và liên tục cải tiến trang web của chúng tôi;
 • Giúp chúng tôi cải tiến các sản phẩm và dịch vụ cũng như cho phép MES thông báo cho bạn hoặc mời bạn tham gia vào việc kiểm nghiệm các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Giải quyết các vấn đề của người tiêu dùng và/hoặc sản phẩm và dịch vụ;
 • Nhận các thông báo cá nhân hóa, các quảng cáo và chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích cá nhân của bạn, dựa trên thông tin bạn đã chia sẻ với chúng tôi cũng như dựa trên thông tin chúng tôi đã thu thập qua cookie hoặc các kỹ thuật tương tự về việc bạn sử dụng các trang web/truyền thông xã hội/blog của MES. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, hãy bấm vào đây;

Khi bạn làm việc với MES thay mặt cho một khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân vì những mục đích bao gồm nhưng không giới hạn ở những việc sau:

 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Tạo điều kiện truy cập thông tin
 • Nâng cao trải nghiệm giao tiếp
 • Phân tích và hiểu rõ sự tương tác với khách hàng
 • Thực hiện chương trình bảo mật
 • Giúp MES tham gia vào các chương trình chứng nhận
 • Trả lời câu hỏi hoặc giải quyết các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ của bạn, cũng như thông báo cho bạn về trạng thái của sản phẩm và dịch vụ kể trên
 • Thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng sau khi câu hỏi của bạn đã được trả lời hoặc yêu cầu đã được xử lý

Nhìn chung, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì những mục đích mà chúng tôi đã thông báo cho bạn. Nếu chúng tôi dùng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích khác (có mối liên quan mật thiết), thì các biện pháp bảo vệ dữ liệu bổ sung sẽ được thực hiện nếu pháp luật yêu cầu.

Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi có thể thu thập

Khi bạn tương tác với MES, ví dụ như khi đăng ký tại MES, mua sản phẩm hoặc tương tác với MES qua các trang của MES, ví dụ như "like chúng tôi trên Facebook", chúng tôi có thể yêu cầu hoặc nhận một số thông tin nhất định như:

 • Tên của bạn;
 • Địa chỉ email của bạn;
 • Số điện thoại của bạn;
 • Hồ sơ truyền thông xã hội của bạn;
 • Giới tính của bạn;
 • Tuổi của bạn;
 • Thông tin về sản phẩm và dịch vụ bạn đã mua;
 • Việc sử dụng và các hoạt động của bạn trên các trang của MES;
 • Các sở thích của bạn; và
 • Những thông tin khác có liên quan đến hành vi trực tuyến của bạn.

Ngoài ra, tùy thuộc vào các lựa chọn của bạn về thiết đặt trên các trang truyền thông xã hội và thiết đặt của bạn trên các trang của MES, một số dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với MES về các hoạt động trực tuyến và hồ sơ truyền thông xã hội của bạn, ví dụ như sở thích, tình trạng hôn nhân, giới tính, tên người dùng, ảnh, các nhận xét bạn đã đăng tải v.v.

Hơn nữa, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân thông qua cookie hoặc các kỹ thuật tương tự, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ IP của bạn;
 • ID cookie của bạn;
 • Trình duyệt web của bạn;
 • Địa điểm của bạn;
 • Những trang bạn đã truy cập trên trang web của chúng tôi;
 • Các quảng cáo bạn đã xem hoặc bấm vào;
 • v.v.

Khi bạn tương tác với MES thay mặt cho một khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh của MES, chúng tôi có thể thu thập:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Số điện thoại của bạn
 • Ảnh của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Địa chỉ kinh doanh của bạn
 • Tên và địa chỉ công ty nơi bạn làm việc
 • [các chi tiết cá nhân có thể phát sinh trong phạm vi quan hệ kinh doanh, ví dụ như sở thích, tuổi của bạn)

Các cách khác nhau để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với MES theo vài cách, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

 • Đăng ký làm thành viên của My MES;
 • Đăng ký mua hoặc thực hiện dịch vụ;
 • Các thông tin liên lạc của bạn với MES. Điều này có thể liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ và có thể bao gồm nội dung của những câu hỏi bạn đặt ra cho chúng tôi, hoặc những yêu cầu bạn gửi đến chúng tôi;
 • Liên lạc với một trong các đại diện Chăm Sóc Khách Hàng của MES bằng email, điện thoại hoặc viết thư;
 • Đặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • Tham gia chương trình khuyến mãi, trò chơi hoặc cuộc thi;
 • Tham gia một hoạt động truyền thông xã hội liên quan đến quảng cáo của MES, ví dụ như bấm "like" hoặc "share";
 • Yêu cầu nhận tin nhắn trên điện thoại/thiết bị di động của bạn;
 • Đăng ký nhận bản tin của MES;
 • Gửi cho chúng tôi thẻ trả lời hoàn chỉnh, đi kèm với sản phẩm MES của bạn;
 • Tự nguyện tham gia các cuộc khảo sát và kiểm nghiệm dịch vụ;
 • Đăng nhập mạng xã hội, ví dụ như sử dụng chứng danh Facebook hoặc LinkedIn để tạo tài khoản hoặc đăng nhập;
 • Khi sử dụng các sản phẩm/dịch vụ và/hoặc ứng dụng kết nối với MES, bạn có thể được hỏi liệu bạn có muốn chia sẻ dữ liệu với MES hay không, ví dụ như chia sẻ dữ liệu sử dụng hoặc dữ liệu vị trí của bạn;
 • Các Cookie đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi;
 • Lắng nghe mạng xã hội: MES có thể tìm kiếm trên Internet những nội dung phù hợp và sẵn có công khai đồng thời sử dụng nội dung đó để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình, giải quyết các vấn đề của khách hàng và cung cấp dịch vụ tiếp thị có định hướng.

Khi bạn tương tác với MES với tư cách là một khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh:

 • Đăng ký hoạt động mua hàng
 • Cung cấp dịch vụ với MES
 • Liên lạc với MES
 • Phát triển quan hệ đối tác
 • Khi truy cập vào cơ sở hoặc hệ thống của MES
 • Tham gia hội chợ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi
 • Tự nguyện tham gia các cuộc khảo sát và kiểm nghiệm
 • Ghi âm cuộc gọi: MES có thể ghi âm cuộc gọi điện thoại của bạn với chúng tôi vì các lý do đào tạo, cải thiện chất lượng và tuân thủ

Dữ liệu cá nhân cũng có thể đến với chúng tôi khi chúng tôi mua một công ty khác mà bạn là khách hàng. Nếu bạn không muốn MES sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà không phải do bạn cung cấp, bạn có thể cho chúng tôi biết bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại trang web quyền riêng tư của MES (www.MES.VN).

Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và bên thứ ba khác, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ví dụ, MES có thể bán cho bạn một sản phẩm hoặc mời chào bạn một dịch vụ trong một hoạt động tiếp thị liên kết với một công ty khác (đối tác kinh doanh). Các thỏa thuận với các đối tác kinh doanh này sẽ giới hạn mục đích sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cũng như yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi có mối quan hệ như vậy và những công ty này là ai trước khi xử lý dữ liệu của bạn cho những hoạt động tiếp thị liên kết như vậy.

MES cũng có thể tiết lộ dữ liệu của bạn cho các công ty khác như các nhà cung cấp dịch vụ CNTT và truyền thông, công ty kiểm nghiệm, đối tác hỗ trợ quản lý dữ liệu và các bên khác có mối quan hệ cần thiết để MES cung cấp dịch vụ của mình.

Khi bạn tương tác với MES với tư cách là một khách hàng doanh nghiệp, nhà cung cấp hoặc đối tác kinh doanh, MES có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân trong các báo cáo cũng như các tài liệu khác mà bạn và/hoặc công ty của bạn đã cung cấp theo cam kết với một đối tác kinh doanh khác và/hoặc một nhà cung cấp.

Nếu pháp luật yêu cầu chúng tôi phải có được sự chấp thuận của bạn, hoặc nếu chúng tôi tin rằng có được sự chấp thuận của bạn là điều thích đáng trong hoàn cảnh đó, thì chúng tôi sẽ xin sự chấp thuận của bạn trước khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

MES sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân phù hợp với thông báo quyền riêng tư này và/hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Đôi khi, MES có thể bán một bộ phận kinh doanh hoặc một phần của bộ phận kinh doanh cho một công ty khác. Việc chuyển quyền sở hữu như vậy có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn liên quan trực tiếp đến bộ phận kinh doanh đó cho công ty mua.

Các quyền của bạn

Sau khi bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, bạn có thể truy cập một cách hợp lý thông tin này để bạn có thể cập nhật, sửa đổi, hoặc xóa thông tin nếu hợp pháp. Vì mục đích này, chúng tôi giới thiệu đến bạn trang web quyền riêng tư của MES (WWW.MES.VN), nơi bạn có thể thực hiện các quyền của mình. Trên trang web này, bạn cũng có thể đặt ra những câu hỏi khác về quyền riêng tư hoặc gửi khiếu nại về quyền riêng tư của bạn.

Bạn cũng có thể xóa hoặc thay đổi thiết đặt quyền riêng tư của Tài khoản My MES bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào "thiết đặt cá nhân" của bạn.

Bạn cũng sẽ được cung cấp cơ hội không tham gia trong các thư quảng cáo mà chúng tôi gửi đến bạn.

Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì thiết đặt cá nhân và dữ liệu cá nhân luôn cập nhật và đầy đủ.

Lựa chọn của bạn

Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về bạn để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn, đồng thời tôn trọng sự lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia bản xứ của bạn tới các công ty khác của MES ở những địa điểm khác nhau trên toàn thế giới, những công ty này có thể thông báo với bạn về các sản phẩm, dịch vụ của MES hoặc những chương trình khuyến mãi đặc biệt mà bạn có thể quan tâm. Nếu luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ hỏi xin sự chấp thuận của bạn trước khi truyền dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài khu vực địa lý của bạn.

Nếu bạn không muốn chúng tôi gửi cho bạn thông tin hoặc các lời mời cá nhân hóa, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp trong mẫu đăng ký hoặc thẻ hồi âm, hoặc bằng cách chọn "không tham gia" trên email bạn nhận được.

Khi luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ đề nghị bạn "chọn tham gia" hoặc khẳng định đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ, khi luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ chỉ gửi bản tin cho bạn nếu bạn đã đăng ký nhận. Tương tự, khi luật pháp địa phương yêu cầu, chúng tôi sẽ đề nghị bạn "chọn tham gia" trước khi sử dụng các kỹ thuật lập hồ sơ phức tạp.

Vì MES bán hàng nghìn sản phẩm và dịch vụ tại hàng trăm quốc gia, bạn trước đây có thể đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân thông qua thẻ hồi âm, thông qua trung tâm trợ giúp hoặc theo một cách khác. Quyết định của bạn không đăng ký bây giờ sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp cho MES. Tất nhiên, bạn sẽ luôn có lựa chọn hủy đăng ký với bất kỳ thông tin liên lạc định hướng nào từ MES hoặc thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân của bạn như mô tả bên dưới "Các quyền của bạn".

Tín hiệu Không Theo Dõi

MES rất nghiêm túc đối với quyền riêng tư và bảo mật và nỗ lực đặt người dùng trang web của chúng tôi lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chúng tôi. MES sử dụng cookie để giúp bạn tận dụng tối đa các trang của MES.

Vui lòng lưu ý rằng hiện tại MES không sử dụng giải pháp kỹ thuật cho phép chúng tôi phản hồi các tín hiệu Không Theo Dõi của trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, để quản lý tùy chọn cookie của mình, bạn có thể sửa các thiết đặt cookie trong thiết đặt trình duyệt của mình bất kỳ lúc nào. Bạn có thể chấp nhận tất cả các cookie hoặc chỉ một số cookie nhất định. Nếu bạn vô hiệu hóa cookie trong thiết đặt trình duyệt của mình, bạn có thể thấy rằng một số phần trong (các) trang web của chúng tôi không hoạt động. Ví dụ, bạn có thể gặp khó khăn khi đăng nhập hoặc mua hàng trực tuyến.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách sửa thiết đặt cookie cho trình duyệt bạn sử dụng từ danh sách sau đây:

Trên các trang của MES, các Flash cookie cũng được sử dụng. Có thể loại bỏ Flash cookie bằng cách quản lý thiết đặt Flash Player của bạn. Tùy thuộc vào phiên bản Internet Explorer (hoặc trình duyệt khác) và trình phát phương tiện bạn dùng, bạn có thể quản lý Flash cookie bằng trình duyệt của mình. Bạn có thể quản lý Flash Cookie bằng cách truy cập Trang web của Adobe. Vui lòng lưu ý rằng việc hạn chế sử dụng Flash Cookie có thể ảnh hưởng tới các tính năng sẵn có cho bạn.

Truyền thông xã hội

Khi bạn tham gia vào những diễn đàn truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn v.v., bạn nên làm quen với và hiểu rõ về các công cụ mà những trang web này cung cấp để cho phép bạn đưa ra các lựa chọn về cách thức bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân trong (các) hồ sơ truyền thông xã hội của mình.

MES bị ràng buộc bởi các chính sách hoặc thông lệ về quyền riêng tư của những bên thứ ba này, cũng như Các Quy Tắc Truyền Thông Xã Hội của chính chúng tôi và thông báo quyền riêng tư này, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc các thông báo quyền riêng tư, các điều khoản sử dụng hiện hành và thông tin có liên quan về cách sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong những môi trường truyền thông xã hội này.

Ngoài ra, tùy thuộc vào lựa chọn về thiết đặt của bạn trên nhiều trang truyền thông xã hội khác nhau (và/hoặc kết hợp với thiết đặt của bạn trên các trang của MES), một số dữ liệu cá nhân có thể được chia sẻ với MES về các hoạt động trực tuyến và hồ sơ truyền thông xã hội của bạn, ví dụ như sở thích, tình trạng hôn nhân, giới tính, tên người dùng, ảnh, nhận xét và nội dung bạn đã đăng tải/chia sẻ v.v.

Liên kết đến các trang web khác

Trong khi bạn tham khảo trực tuyến qua khắp các trang web của MES, bạn có thể gặp các liên kết đến các trang web khác để tạo sự thuận tiện và mang lại thông tin cho bạn. Các trang web này có thể hoạt động độc lập với MES và có thể có thông báo quyền riêng tư, tuyên bố hoặc chính sách của riêng mình. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn nên xem xét những chính sách đó để hiểu cách dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý liên quan đến các trang web này, vì chúng tôi không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang web do các bên ngoài MES sở hữu hoặc quản lý, hoặc các nguyên tắc về cách sử dụng hay quyền riêng tư của những trang web này.

Điện toán đám mây

MES có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong điện toán đám mây. Điều này có nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn có thể được một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây xử lý thay mặt MES và được lưu giữ ở những vị trí khác nhau trên toàn thế giới. MES sử dụng các biện pháp về mặt tổ chức và bằng hợp đồng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và để áp đặt các yêu cầu tương tự, nhưng không bao giờ ít nghiêm ngặt hơn, đối với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của chúng tôi, bao gồm những yêu cầu rằng dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý cho duy nhất những mục đích nêu trên.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi nhận biết và có trách nhiệm nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bạn giao phó cho MES không bị mất, sử dụng sai hoặc truy cập trái phép. MES sử dụng hàng loạt các công nghệ bảo mật và quy trình tổ chức để giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ, chúng tôi thực hiện kiểm soát truy cập, sử dụng tường lửa, bảo mật máy chủ và chúng tôi mã hóa các loại dữ liệu nhất định, như thông tin tài chính và dữ liệu nhạy cảm khác.

Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ

Các trang web của MES nói chung không hướng tới trẻ em dưới 16 tuổi và chính sách của MES là tuân thủ luật pháp khi luật pháp yêu cầu sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của trẻ em.

MES đặc biệt khuyên các bậc cha mẹ nên đóng vai trò tích cực trong việc giám sát các hoạt động trực tuyến của con mình. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của người dưới 16 tuổi, hãy liên hệ với chúng tôi tại trang web quyền riêng tư của MES (www.MES.com/privacy).

Thay đổi đối với thông báo quyền riêng tư này

Những dịch vụ do MES cung cấp luôn tiến triển, hình thức và tính chất của những dịch vụ do MES cung cấp có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước cho bạn. Vì lý do này, chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung thông báo quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào và sẽ đăng tải mọi sửa đổi trọng yếu trên các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ đăng tải một thông báo nổi bật trên trang thông báo quyền riêng tư để báo cho bạn biết mọi thay đổi quan trọng đối với thông báo quyền riêng tư này và sẽ chỉ rõ ở đầu thông báo về thời gian nó được cập nhật lần gần nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại để xem phiên bản mới nhất.

Thông báo quyền riêng tư sẽ có hiệu lực khi đăng tải. Nếu bạn không đồng ý với bản thông báo sửa đổi, bạn phải thông báo với MES.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

Hotline: 088 678 77 99

Điện thoại: 0274 355 77 99

Địa chỉ: 37 Huỳnh Văn Lũy, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương