Chỉ số hoàn màu CRI

 

Đèn tuýp

 

Đèn thanh ốp vách

Đèn thanh âm

Đèn panel ốp trần