Các thiết bị khác của nhà thông minh

Khác biệt với một ngôi nhà bình thường mọi việc quản lý và điều khiển thiết bị điện đều thực hiện bằng cách thủ công cơ học theo nguyên tắc Mở/Tắt khác thì nhà thông minh tiến lên một đẳng cấp khác về điều khiển, quản lý thiết bị một cách thông minh hơn rất nhiều.

Mes cung cấp những thiết bị liên quan đến hệ thống nhà thông minh như: Remote, thiết bị điều khiển van nước, hệ thống giải trí, chuông cửa, còi báo....