Remote, thiết bị điều khiển van nước, hệ thống giải trí, chuông cửa và còi báo