Ổ cắm và công tắc

Công tắc GE

  • Giao tiếp: Z-Wave / ZigBee
  • Kích thước: 13.97cm x 8.89cm x 7.62cm
  • Màu sắc: trắng
  • Kích thước đóng gói: 20.828cm x 18.288cm x 6.35cm

Không có tài liệu

  • Giao tiếp: Z-Wave / ZigBee
  • Kích thước: 13.97cm x 8.89cm x 7.62cm
  • Màu sắc: trắng
  • Kích thước đóng gói: 20.828cm x 18.288cm x 6.35cm

Không có tài liệu

Sản phẩm tương tự