Đèn Thanh Treo 72W (2400x75x35)
MPS457/MPS458/MPS459
6500K/4000K/2700K

Đèn dạng thanh 1 mặt chiếu, lắp treo. Sử dụng cho chiếu sáng nội thát văn phòng, phòng hợp, cửa hàng, nhà ở dân dụng.