Đèn Thanh Âm 72W
(2420x90x35)
MPS475/MPS476/MPS477
6500K/4000K/2700K

Đèn thanh 1 mặt lắp âm trần hoặc âm vách. Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng, phòng hợp, cửa hàng, nhà ở dân dụng