Đèn Thanh 2 Mặt Chiếu 36W (2400x85x42)
MPS493/MPS494/MPS495
6500K/4000K/2700K

Đèn dạng thanh 2 mặt chiếu, lắp ốp vách. Sử dụng cho chiếu sáng nội thất