Đèn Thanh 2 Mặt Chiếu 24W (1200x85x42)
MPS490/MPS491/MPS492
6500K/4000K/2700K

Đèn dạng thanh 2 mặt chiếu, lắp ốp vách. Sử dụng cho chiếu sáng nội thất