Đèn Thanh 2 Mặt Chiếu 12W (600x85x42)
MPS487/MPS488/MPS489
6500K/4000K/2700K

Đèn dạng thanh 2 mặt chiếu, lắp ốp vách. Sử dụng cho chiếu sáng nội thất