Đèn Pha 50W
MFL621/MFL622/MFL623
5700K/4000K/2700K

Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha bảng hiệu, công trình, tượng đài.

Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, Metal Halide, Halogen