Đèn Pha 150W
MFL627/MFL628/MFL629
5700K/4000K/2700K

Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha bảng hiệu, công trình, tượng đài.

Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, Metal Halide, Halogen