Đèn Pha 100W
MFL624/MFL625/MFL626
5700K/4000K/2700K

Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha bảng hiệu, công trình, tượng đài. Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, Metal Halide, Halogen ...